14.11.2016 Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez spółkę 3D Team Sp. z o.o. projektu unijnego pt.: „Nowoczesne technologie 3D w kontroli jakości”.
Numer projektu RPWP.01.05.02-30-0119/15, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, spółka 3D Team Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych dostawców do składania ofert na dostawę: „Systemu automatycznego, zrobotyzowanego skanowania 3D w technologii światła niebieskiego”.
Szczegółowa informacja o ogłoszeniu zawarta jest w załączniku pdf: „zapytanie_ofertowe_3D_Team_RPWP_01_05_02-30-0119_15.pdf”

Pobierz załącznik

03.01.2017 Informacja o wyniku postępowania

W związku z realizacją przez spółkę 3D Team Sp. z o.o. projektu unijnego pt.: „Nowoczesne technologie 3D w kontroli jakości”.
Numer projektu RPWP.01.05.02-30-0119/15, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, spółka 3D Team Sp. z o.o. zamieszcza informację o wyniku postępowania.
Szczegółowa informacja o wyniku postępowania zawarta jest w załączniku pdf: „informacja_o_wyniku_postepowania.pdf ”

Pobierz załącznik