Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej

Inżynieria odwrotna to proces tworzenia nowego modelu elementu na podstawie fizycznie istniejącego detalu. To zdanie w pełni definiuje inżynierię odwrotną. Jeśli nie posiadamy modelu 3D elementu lub jego dokumentacji 2D, bądź też chcemy zaktualizować istniejący model albo dokumentację, ten proces pozwala nam na wirtualne i fizyczne odtworzenie istniejącego elementu.

Geomagic Design X

To najbardziej kompleksowe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej, łączące modelowanie 3D i dane z procesu skanowania, dzięki któremu możemy tworzyć oparte o cechy, edytowalne modele bryłowe, kompatybilne z Twoim oprogramowaniem CAD. W każdym momencie możemy edytować stworzony przez nas model, ponieważ każdy krok jest zapisywany w drzewku historii projektowanej części.

Zalety inżynierii odwrotnej

  • Otrzymanie wysokiej jakości modelu odzwierciedlającego element rzeczywisty
  • Możliwość szybkiej aktualizacji istniejącego modelu 3D po ręcznym zmodyfikowaniu detalu (np. matryce)
  • Stworzenie zoptymalizowanego modelu, dzięki czemu można skrócić czas wprowadzenia detalu do produkcji
  • Stworzenie uzupełnionego modelu na podstawie zniszczonego elementu fizycznego
  • Projektowanie dopasowanych elementów do już istniejących mechanizmów (m.in. eliminowanie kolizji)

Potężne i elastyczne narzędzia

Geomagic Design X jest specjalnie zaprojektowanym programem do konwertowania zeskanowanych danych na wysokiej jakości modele CAD. Program umożliwia działania, których żaden inny program nie potrafi, tj.:

  • Kombinacja automatycznych i parametrycznych narzędzi do tworzenia modeli bryłowych
  • Niesamowicie dokładne tworzenie modeli powierzchniowych na skanach detali o organicznych kształtach
  • Edycja siatki trójkątów i narzędzia do przetwarzania chmury punktów

Znaczne zwiększenie możliwości projektowych

Geomagic Design X daje możliwość rozpoczęcia pracy, bazując na danych stworzonych na fizycznym detalu. Program został tak stworzony, aby jak najwięcej cech i informacji pozyskać z pliku pomiarowego danego elementu. Dzięki temu nie musimy zaczynać pracy na pustym ekranie monitora, a mamy możliwość wspierania się w trakcie pracy powstałym pomiarem.

Przykłady modelowania parametrycznego w programie Geomagic Design X

Współpraca z Twoim programem CAD

Geomagic Design X współpracuje z popularnymi programami CAD – SolidWorks®, Siemens NX®, Autodesk Inventor® i PTC Creo®. Używając unikalnej technologii Live Transfer, Design X przenosi kompletne modele wraz z drzewkiem historii, dzięki czemu możemy szybko tworzyć bryły i modele powierzchniowe ze skanów 3D.