Oprogramowanie 3D

Tworzenie cyfrowych modeli obiektów na podstawie precyzyjnych pomiarów wykonanych na rzeczywistym obiekcie jest wykorzystywane zarówno do odtwarzania istniejących technologii, jak również w celu rozwijania ich poprzez modelowanie 3D. Wykorzystując model wirtualny można również symulować zachodzące w rzeczywistości procesy i oceniać efektywność wprowadzonych ulepszeń. Dzięki inżynierii odwrotnej można zatem przenieść pracę nad rozwojem do świata wirtualnego, co zdecydowanie obniża koszty i zmniejsza ryzyko stworzenia wadliwego produktu.

Inżynieria odwrotna sprowadza się w pierwszym zasadniczym etapie do digitalizacji fizycznych obiektów do postaci cyfrowych modeli trójwymiarowych. W tym celu dokonywane są precyzyjne pomiary poprzez skanowanie 3D, w wyniku których powstaje przestrzenna chmura punktów. Pozyskane dane są następnie przetwarzane przy zastosowaniu metody elementów skończonych (analiza obliczeniowa), a efektem finalnym jest uwzględniający najdrobniejsze szczegóły model cyfrowy danego obiektu. Inżynieria odwrotna pozwala nam na wykonanie cyfrowego modelu praktycznie każdego obiektu – od niewielkich przedmiotów, jak implanty, po wielkogabarytowe elementy konstrukcyjne.

W ramach inżynierii odwrotnej realizowane jest również modelowanie 3D, w wyniku którego powstają prototypy. Można powiedzieć, że możliwości zastosowań takiego podejścia do projektowania są nieograniczone – cyfrowe modele pozwalają na łatwiejszą kontrolę nad rozwojem produktu, a także całego procesu produkcji.

Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej: