Oprogramowanie 3D

Geomagic Design X

W inżynierii odwrotnej duże znaczenie ma jakość stosowanego oprogramowania. Powinno ono umożliwiać tworzenie możliwie najdokładniejszych modeli obiektów na podstawie chmury punktów. Pod tym względem znakomitym narzędziem jest program Geomagic Design X, który umożliwia tworzenie edytowalnych oraz sparametryzowanych modeli CAD. Dzięki funkcji LiveTransfer™ jest on w pełni kompatybilny z innymi programami CAD i pozwala na skuteczne i szybkie przeniesienie kompletnego modelu wraz z drzewkami czynności do tych najbardziej popularnych środowisk projektowania, jak np. Autodesk Inventor®, PTC Creo®, SolidWorks®, Siemens NX®. Dzięki oprogramowaniu Geomagic Design X możliwe jest przekształcenie pozyskanych poprzez pomiary 3D danych w funkcjonalny model CAD – takimi danymi może być chmura punktów lub siatka trójkątów.

 

Główne cechy

 • Automatyczne rozpoznanie cech wymaganych do projektowania z danych zeskanowanych
 • Tworzenie powierzchni i modeli bryłowych bezpośrednio z pliku *.stl
 • Automatyczne tworzenie szkiców 2D i 3D na danych zeskanowanych
 • Funkcje wyciągania, obrotu, loftu i rozciągania używane do kreowania modelu CAD bazując na danych zeskanowanych
 • Zaokrąglanie i fazowanie krawędzi z automatycznym obliczaniem promieni/kąta
 • Tworzenie loftów dzięki 2-stopniowemu kreatorowi
 • Budowanie kompletnego drzewa czynności (historii modelowania)
 • Kontrolowanie, w czasie rzeczywistym, dokładności modelu CAD do modelu rzeczywistego
 • Transfer modeli parametrycznych wraz z drzewkiem czynności do: SolidWorks (2006+, nowsze edycje), Siemens NX (4+),PTC Creo (Pro/Engineer Wildfire 3.0+), Autodesk Inventor 2010+ and AutoCAD 2007+
 • Export modeli parametrycznych do CATIA V4 lub CATIA V5 (drzewko czynności nie jest przenoszone)
 • Export do Inventor, SolidEdge i innych aplikacji poprzez modele w postaci Parasolid, IGES, STEP, STL
 • Uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym dzięki funkcji liveScan, umożliwiającej podłączenie do program skanera 3D
 • Import chmury punktów lub siatki trójkątów z każdego skanera lub innego źródła

Dodatkowe informacje