Oprogramowanie 3D

Geomagic Wrap

Jest kompletnym narzędziem do przekształcania uzyskanych danych w procesie skanowania 3D bądź zaimportowanych danych z innych źródeł w wysokiej jakości siatki trójkątów. Dzięki funkcji AutoSurface, uzyskaną siatkę trójkątów możemy w łatwy i automatyczny sposób przekształcić w model powierzchniowy, który następnie możemy wyeksportować w neutralnych formatach *.stp/*.igs. Geomagic Wrap pozwala użytkownikom na transformację chmury punktów, importowanych danych 3D (stl, obj, itp.) na wysokiej jakości siatki trójkątów oraz modele powierzchniowe, które znajdują zastosowanie w produkcji, analizach, projektowaniu, rozwoju produktu, archeologii.

 

Główne cechy

  • Edycja siatek trójkątnych stl
  • Wygładzanie, zamykanie dziur, kopiowanie itp..
  • Tworzenie powierzchni NURBS na plikach STL
  • Możliwość automatycznego tworzenia powierzchni
  • Eksport do popularnych formatów neutralnych *.stp/*.igs/*.vda itp.

Dodatkowe informacje