Projekt „Nowoczesne technologie 3D w kontroli jakości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest inwestycja w innowacyjną technologię, polegająca na zakupie zautomatyzowanego systemu pomiarowego ATOS ScanBox 6130 służącego do skanowania 3D w technologii światła niebieskiego.

W wyniku realizacji projektu spółka 3D Team wprowadziła do oferty nową oraz ulepszoną usługę w zakresie skanowania 3D. Realizacja projektu przyczyniła się w sposób bezpośredni do unowocześnienia firmy i jej oferty. Pozwoliła także spełnić oczekiwania odbiorców i dostarczyć im usługę dotychczas niedostępną tj. analizę statystyczną wyników pomiarów za pomocą zautomatyzowanego systemu pomiarowego. Odbiorcami projektu są zarówno dotychczasowi jak i nowi klienci firmy, działający w róźnych branżach gospodarki.
Efektem projektu jest rozwój spółki, zwiększenie jej zatrudnienia oraz zdobycie nowych klientów, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym, a docelowo – krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu: 1 285 350,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 470 250,00 zł