Skanowanie 3D

Zastosowanie skanowania 3D w przemyśle tworzyw sztucznych

 

Skanowanie 3D znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle tworzyw sztucznych, szczególnie w działach kontroli jakości, inżynierii odwrotnej oraz szybkim prototypowaniu.

Główne zalety skanowania 3D wyprasek:

 • Szybki pomiar całej powierzchni wypraski
 • Skrócenie czasu pełnej analizy wymiarowej kontrolowanego detalu
 • Mobilność pomiarów
 • Pomiar bezdotykowy

 

Aplikacje w przemyśle tworzyw sztucznych

 • Porównanie wyprasek z modelem CAD
 • Kolorystyczna mapa odchyłek
 • Kontrola pierwszej sztuki
 • Analiza statystyczna (trendu) w oprogramowaniu GOM Inspect
 • Bazowania best fit, lokalne bazowania best fit, 3-2-1, RPS itp.
 • Punkty inspekcyjne, przekroje, zwymiarowanie wg rysunku 2D
 • Tolerancje położenia i kształtu GD&T (płaskość, prostoliniowość, walcowość, położenie itp.)
 • Przekroje inspekcyjne
 • Porównanie dwóch wyprasek z danej serii lub po zastosowanych zmianach technologicznych wtrysku
 • Analiza skurczów
 • Skanowanie 3D form wtryskowych i projektowanie parametrycznych modeli bryłowych
 • Weryfikacja frezowania form
 • Archiwizacja form i wkładek
 • Wirtualne złożenia współpracujących części
 • Kontrola grubości ścianek wyprasek
 • Podgląd wyników inspekcji wymiarowej w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect

Dodatkowe informacje


Pomiar wypraski systemem ATOS


Kolorystyczna mapa odchyłek


Jakość danych pomiarowych

Aplikacje