Szkolenie GOM Inspect

Darmowe oprogramowanie do samodzielnej analizy GOM Inspect daje ogromne możliwości pomiarowe oraz pozwala na samodzielne przeprowadzenie kompleksowej analizy wymiarowej elementu na podstawie pliku STL, uzyskanego podczas skanowania 3D.

Czym jest darmowy GOM Inspect?

GOM Inspect to bezpłatne oprogramowanie do kontroli 3D i przetwarzania siatek STL oraz analizy kształtu i wymiarów chmur punktów 3D. Oprogramowanie to może służyć użytkownikowi do przeglądania uzyskanych od firmy 3D Team raportów pomiarowych, jak również zapewnia samodzielne opracowanie danych pomiarowych pochodzących ze skanerów 3D. Pakiety oprogramowania GOM Inspect zostały przetestowane i certyfikowane przez Narodowy Instytut Metrologiczny Niemiec (PTB) i NIST. Program firmy GOM został zaliczony do kategorii pierwszej, oznaczającej najmniejsze odchyłki pomiarów.

Profesjonale szkolenia

Szkolenia z zakresu oprogramowania GOM Inspect prowadzone są przez inżynierów oraz specjalistów z zakresu kontroli jakości, dysponujących bogatym doświadczeniem w każdej dziedzinie przemysłu. Szkolenia prowadzone są nie tylko ze znajomości oprogramowania, ale również z zakresu wiedzy metrologicznej

Indywidualne szkolenia z darmowego oprogramowania GOM Inspect

Oferujemy szkolenia dedykowane indywidualnym potrzebom każdego z naszych klientów. Jedną z form takiego szkolenia może być wykonanie pomiaru części dostarczonej przez klienta i na jej podstawie przeprowadzenie szkolenia bazującego na konkretnym case study.

Miejsce szkolenia

Oferujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta, jak i w oddziałach 3D Team.

Zagadnienia zaawansowane

 • Analiza GD&T według normy ISO 1101 i ASME Y14.5
 • Kontrola w oparciu o krzywe: analiza płaskości
  i szczelin, analiza odskoków sprężystych, kontrola
  kształtu i linii charakterystycznych, tworzenie wygładzonych
  krzywych sklejanych
 • Kontrola parametryczna: analiza trendów/analiza
  SPC, Teaching by Doing
 • Dalsze funkcje kontrolne: kontrola profili lotniczych,
  kontrola w oparciu o punkty
 • Import i analiza danych objętościowych generowanych
  przez tomografy komputerowe w formatach:
  *.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv, *.rek

Główne zagadnienia szkolenia

 • Wprowadzenie do interfejsu programu GOM Inspect
 • Import chmur punktów: *.atos, *.stl, *.ply, *.ascii
 • Import CAD: *.iges, *.step, *.jt-open
 • Edycja siatki STL: wygładzanie, rozrzedzanie, wypełnianie
  otworów, optymalizacja krawędzi siatki, tworzenie
  mostów na siatce itp.
 • Bazowanie elementu: automatyczne bazowanie
  wstępne, RPS, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt,
  najlepsze dopasowanie (best-fit), bazowanie hierarchiczne
  lub oparte na lokalnych układach współrzędnych
 • Generowanie elementów geometrycznych w oparciu
  o CAD: linie, płaszczyzny, koła, cylindry, stożki
 • Analiza 3D – porównanie z modelem CAD, odchyłki
  w punktach inspekcyjnych, przekroje inspekcyjne,
  kolorystyczna mapa odchyłek
 • Analiza 2D – wymiarowanie wg rysunku technicznego
  w oparciu o przekroje, wirtualne suwmiarki
 • Tworzenie raportów: kontrola pierwowzoru, tabele
  (np. VDA), swobodnie definiowane szablony raportów,
  ręczne i automatyczne pozycjonowanie etykiet