Jesteśmy członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

Pragniemy poinformować, że nasza firma została właśnie przyjęta w poczet członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców. Dziękujemy za zaufanie!

Więcej o Klastrze http://www.klaster.bydgoszcz.pl