Skanowanie 3D – rozwiązania metrologiczne dla przemysłu

skanowanie 3d odlewnictwo

Odlewnictwo

Odlewnictwo, jako jedna z najstarszych metod wytwarzania, odgrywa współcześnie bardzo ważną rolę w przemyśle. W Polsce głównym odbiorcą odlewów jest przeważnie branża motoryzacyjna. Nierozłącznym elementem doskonalenia procesów wytwarzania odlewów jest zastosowanie nowych technologii, takich jak skanowanie 3d optycznymi systemami GOM  oraz inżynieria odwrotna. więcej

tłocznictwo

Tłocznictwo i kucie matrycowe

Elementy tłoczone z blach stalowych znajdują szerokie zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w: motoryzacji, lotnictwie oraz branży AGD. Przeprowadzając pomiary 3D wytłoczonego detalu możliwa jest weryfikacja uzyskanego profilu kształtu. Z kolei stosując inżynierię odwrotną można zaprojektować narzędzie tłoczące na podstawie wyników skanowania 3D gotowego wyrobu oraz przygotować dokumentację CAD. więcej

skanowanie 3d wypraski

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych jest dziś strategicznym filarem sektora produkcyjnego na świecie, który ma bezpośredni wpływ na inne kluczowe obszary przemysłu. Wykorzystywany jest m.in. w: motoryzacji, energetyce, elektronice, medycynie oraz przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Coraz większe zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle niesie ze sobą konieczność spełniania wysokich wymagań jakościowych. Szybkie i precyzyjne pomiary 3D stają się niezbędnym ogniwem w procesie produkcji. więcej

ATOS ScanBox automatyzacja

Spawalnictwo

Wysokie wymagania nowoczesnego wytwarzania wyrobów i konstrukcji spawanych wymuszają stosowanie precyzyjnych metod do weryfikacji uzyskanych wyrobów oraz narzędzi. W celu zweryfikowania poprawności ułożenia zacisków oraz podpór na uchwytach, przeprowadzamy pomiary 3D i wyznaczamy ich pozycje. więcej

skaner 3D narzędziownia

Narzędziownie i utrzymanie ruchu

Wytwarzanie narzędzi oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym jest niezbędne do zapewnienia ciągłości i niezawodności produkcji. Zastosowanie nowoczesnej technologii pomiarów 3D oraz inżynierii odwrotnej pozwala na weryfikacje aktualnego stanu technicznego narzędzi oraz ich ponowne modelowanie w celu odtworzenia bądź wprowadzenia modyfikacji narzędzia, a także adaptacji do potrzeb procesu technologicznego. więcej

łopatki

Przemysł energetyczny

W przemyśle energetycznym o uzyskaniu wysokiej sprawności termodynamicznej decyduje m.in. geometria łopatek turbiny. Szybki i dokładny pomiar 3D całej powierzchni łopatki pozwala na kompletną analizę wymiarową wyprodukowanego detalu, dzięki której jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary szczególnie narażone na zużycie eksploatacyjne. Kontrolowane obszary mogą mieć z kolei znaczący wpływ na sprawność termodynamiczną turbiny. więcej