Pomiary fotogrametryczne – wielkogabarytowe

Za pomocą pomiarów fotogrametrycznych dokonujemy kontroli jakości obiektów wielkogabarytowych, m.in. samolotów, statków, turbin wiatrowych i samochodów. Zastosowanie optycznej metody bezstykowej polega na wyznaczeniu współrzędnych trójwymiarowych dla dowolnych cech obiektu, takich jak punkty powierzchniowe i przekroje, elementy geometryczne, otwory, wycięcia i krawędzie, a także średnice, długości oraz kąty.

Zintegrowane systemy

TRITOP jest przenośnym systemem służącym do szybkich i precyzyjnych pomiarów współrzędnych trójwymiarowych obiektów. Wszystkie systemy firmy GOM są ze sobą zintegrowane, co umożliwia płynny transfer danych między nimi – w efekcie możemy dowolnie wymieniać się danymi oraz łączyć raporty z dwóch urządzeń. System fotogrametryczny stanowi doskonałe wsparcie systemów skanujących.

Zalety techniki pomiarowej TRITOP

 • Kompletna maszyna pomiarowa 3D z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi
 • Bezstykowy pomiar
 • Wysoka dokładność także przy dużych obiektach
 • Brak zużyć i utraty dokładności
 • Łatwa obsługa
 • Niezależna od warunków środowiskowych (pomiary w komorze klimatycznej, na wolnym powietrzu itp.)

Opis działania

Optyczna Maszyna Pomiarowa Współrzędnych 3D TRITOP, tak samo jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe, rejestruje współrzędne i ich orientację w przestrzeni dla dowolnych interesujących nas cech:

 • Punktów pomiarowych i przekroi
 • Elementów geometrycznych
 • Otworów, wycięć i krawędzi
 • Średnic, długości i kątów

Po określeniu współrzędnych 3D pomiar matematycznie transformowany jest do układu współrzędnych wyrobu:

 • Punkty RPS
 • Bazowanie na uchwycie
 • Najlepsze dopasowanie (Best-fit)

Obszary stosowania

 • Kontrola jakości części metalowych i karoserii samochodów, np. w produkcji pilotażowej, optymalizacji procesów, produkcji narzędzi, rozpoczęciu produkcji seryjnej
 • Kontrola jakości wielkogabarytowych obiektów, np. samolotów, statków, turbin wiatrowych itp.
 • Weryfikacja części wykonanych z tworzyw sztucznych, np. do kontroli pierwszej sztuki
 • Weryfikacja i optymalizacja przyrządów i uchwytów
 • Pomiar modeli i prototypów, np. wnętrze pojazdu
 • Sprawdzenie rur i przewodów w stosunku do trójwymiarowego kształtu
 • Pomiar krawędzi
 • Analiza deformacji w komorach klimatycznych
 • Pomiar punktów odniesienia

Statyczne analizy deformacji

TRITOP jest optycznym, mobilnym systemem pomiarowym, który dokładnie definiuje współrzędne 3D punktów na obiekcie w warunkach statycznych. Bazując na tych informacjach TRITOP jest zdolny do obliczenia przemieszczeń 3D i deformacji obiektu oraz komponentów. Bezdotykowy system TRITOP zastępuje konwencjonalne systemy do pomiarów przemieszczeń lub systemy LVDT, uzyskując przemieszczenia i deformacje szybko, bez przewodów i czujników ustawionych dookoła mierzonego obiektu, nie ingerując w niego.

Wirtualne złożenia

Dzięki fotogrametrii staje się możliwe wirtualne złożenie wielu elementów w celu kontroli przesunięć przy ich złożeniu. W prosty sposób możemy zmierzyć kąty oraz płaskości współpracujących ze sobą podzespołów. Zeskanowane elementy stają się trwałym nośnikiem informacji. W celu uzyskania chmury punktów możliwe jest także późniejsze zeskanowanie elementów.