Spawalnictwo

Wysokie wymagania nowoczesnego wytwarzania wyrobów i konstrukcji spawanych wymuszają stosowanie precyzyjnych metod do weryfikacji uzyskanych wyrobów oraz narzędzi. W celu zweryfikowania poprawności ułożenia zacisków oraz podpór na uchwytach, przeprowadzamy pomiary 3D i wyznaczamy ich pozycje.

Pozycjonowanie uchwytów spawalniczych
oraz poszczególnych elementów mocujących

Przeprowadzamy pozycjonowanie uchwytów spawalniczych oraz poszczególnych elementów mocujących zgodnie z wyznaczonymi bazami, np. RPS. Pomiary zacisków oraz podpór na uchwytach spawalniczych wykonywane są w taki sposób, aby zamontowana część była ułożona zgodnie z modelem 3D.

Raport pomiarowy dostosowany do klienta

Wykonujemy raporty pomiarowe w pełni dostosowane i zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

Forma raportów

  • Kolorystyczna mapa odchyłek
  • Pełna analiza wymiarowa zgodnie z rysunkiem 2D/3D
  • Pomiar charakterystyk GD&T
  • Raport pomiarowy 3D. Plik *.ginspect do samodzielnej analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect
  • Raport wyjściowy PDF/CSV

Kontrola jakości gotowej części

Przygotowujemy pełny raport pomiarowy dla gotowej części wg dokumentacji technicznej w celu zatwierdzenia elementu do produkcji.

Sprawdzenie powtarzalności mocowania detalu na uchwycie – MSA

Przygotowujemy pełny raport pomiarowy dla gotowej części wg dokumentacji technicznej w celu zatwierdzenia elementu do produkcji.

Szybka ekspozycja różnic między detalem zmierzonym a modelem CAD

Przeprowadzamy szybkie analizy wyprodukowanej części w formie raportów, przedstawionych za pomocą kolorystycznej mapy odchyłek. Skala kolorów reprezentuje odchyłkę od nominału i przedstawia wielkości powstałych deformacji.

Pozycjonowanie uchwytów z wykorzystaniem funkcji online tracking

Pozycjonowanie uchwytów przeprowadzamy za pomocą funkcji online tracking, która zapewnia podgląd odchyłek na żywo przy wyznaczaniu pozycji poszczególnych elementów mocowania wg modelu CAD.

Pozycjonowanie uchwytów z wykorzystaniem funkcji online tracking

Pozycjonowanie uchwytów przeprowadzamy za pomocą funkcji online tracking, która zapewnia podgląd odchyłek na żywo przy wyznaczaniu pozycji poszczególnych elementów mocowania wg modelu CAD.

Pomiar uchwytów lub części od kliku milimetrów do kilku metrów

Wykonujemy pomiary części o gabarytach od kliku milimetrów do kilku metrów, przy zachowaniu odpowiedniej dokładności pomiarowej w zależności od gabarytu od 0.01 do 0.10 mm.

Wsparcie metrologiczne w przypadku reklamacji

Przeprowadzamy pomiar reklamowanej części lub narzędzia w celu uzasadnienia reklamacji:

  • Kontrola wymiarowa reklamowanej części lub narzędzia
  • Porównanie reklamowanego detalu z zaakceptowanym wzorcem

Rewalidacja uchwytów zgodnie z wymogami klienta

Wykonujemy cykliczne pomiary w celu weryfikacji poprawności wykonania uchwytu z modelem 3D. Przeprowadzamy weryfikacje uchwytu po kolizji z robotem.

Kompleksowe pomiary na miejscu u klienta lub w siedzibie 3D Team

Jeżeli zlecone zadanie wymaga pracy w przedsiębiorstwie klienta, mamy możliwość dojazdu we wskazane miejsce i wykonania zlecenia bezpośrednio u klienta. Efektem finalnym naszej pracy są wygenerowane wraz z wynikami raporty, dostępne natychmiast po wykonanym pomiarze.