ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM SCAN BOX

Pomiary przeprowadzane dla przemysłu każdorazowo wymagają sprawdzenia reprezentatywnej próbki. Pomiary dla celów statystycznych wymagają dużej ilości próbek, a co za tym idzie – powtarzalnych wyników. Najlepszym rozwiązaniem dla tego typu pomiarów staje się zautomatyzowany system ScanBox.

Kompleksowe wsparcie metrologiczne przy wdrożeniach nowych części do produkcji – PPAP

Wdrożenie nowych części do produkcji, szczególnie w branży motoryzacyjnej wymaga, spełnienia wielu restrykcyjnych wymogów. W tym celu wspieramy klientów, wykonując pomiary na wyznaczonej ilości próbek, a następnie przygotowujemy niezbędną dokumentację pomiarową.

Wysoka prędkość pomiaru

W porównaniu z tradycyjnym, kontaktowym urządzeniem do pomiaru współrzędnych, system ATOS ScanBox pozwala na pełną optymalizację procesu, dzięki czemu skraca się czas pomiaru oraz kontroli danego elementu o ponad połowę. Tym samym, niezależnie od branży i ilości elementów, jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić nieodzowną w procesie produkcyjnym kontrolę jakości dostarczonej partii produkcyjnej.

Raporty pomiarowe każdorazowo dostosowane do indywidualnych oczekiwań klienta

Wykonujemy raporty pomiarowe w pełni dostosowane i zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

Forma raportów

  • Kolorystyczna mapa odchyłek
  • Pełna analiza wymiarowa zgodnie z rys. 2D/3D
  • Pomiar charakterystyk GD&T
  • Raport pomiarowy 3D. Plik *.ginspect do samodzielnej analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect
  • Raport wyjściowy PDF/CSV

Programy pomiarowe (szablony)

Celem maksymalnego skrócenia czasu niezbędnego na wdrożenie nowego produktu, możemy na podstawie dostarczonego wcześniej modelu 3D, przygotować program pomiarowy (szablon), tak aby po fizycznym otrzymaniu elementu od razu przystąpić do pracy.

Outsourcing systemu ScanBox wraz z metrologami

Jeśli zajdzie taka potrzeba, oferujemy również naszym klientom wynajem niezbędnego sprzętu wraz z jego obsługą.

Analiza SPC – wyznaczenie współczynników Cp, CpK oraz Pp, PpK

Przy statystycznej analizie procesu produkowanych części wspieramy naszych klientów, wyznaczając odpowiednio zadane współczynniki Cp, CpK oraz Pp, PpK. Zautomatyzowanie procesu ułatwia nam przeprowadzanie powtarzalnych pomiarów na dużej ilości dostarczonych próbek.