Tłocznictwo i kucie matrycowe

Elementy tłoczone z blach stalowych znajdują szerokie zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w: motoryzacji, lotnictwie oraz branży AGD. Przeprowadzając pomiar 3D wytłoczonego detalu możliwa jest weryfikacja uzyskanego profilu kształtu. Z kolei stosując inżynierię odwrotną można zamodelować narzędzie tłoczące na podstawie pomiaru 3D gotowego wyrobu.

Kompleksowe wsparcie przy wdrożeniach nowych części do produkcji – PPAP (Production Part Approval Process)

Skanowanie 3d stanowi doskonałe wsparcie w przypadku wdrażania nowych części do produkcji. raporty pomiarowe są doskonałym uzupełnieniem wymogów PPAP. Szybkość realizacji oraz czytelny raport z zewnętrznego laboratorium stanowi doskonałe udokumentowanie procesu.

Kontrola jakości gotowego elementu

Skanując gotowy element możemy w prosty sposób śledzić proces od samego początku wdrażania produkcji. Dzięki raportom pomiarowym dostosowanym do potrzeb i wymogów każdego klienta, archiwizacja ich staje się łatwa i czytelna.

Archiwizacja narzędzia na potrzeby awarii

Skanowanie 3d to doskonałe narzędzie do archiwizacji nie tylko gotowych wyrobów, ale także narzędzi tłocznych. Archiwizacja narzędzi pozwala uniknąć kosztownych przestojów podczas awarii, a jednocześnie pozwala śledzić stopień zużycia narzędzia. Zeskanowane elementy stają się trwałym nośnikiem informacji i nawet po uszkodzeniu oryginałów istnieje możliwość ich odtworzenia. Taka archiwizacja plików pozwala na dowolny powrót do wcześniej prowadzonych projektów.

Szybka ekspozycja różnic między detalem, a wytworzonym elementem

Skanowanie 3d to nie tylko praca na plikach STL. Dzięki najnowszym rozwiązaniom możliwe staje się śledzenie online odchyłek od razu na skanowanych elementach. Zastosowanie tego rozwiązania znacząco przyspiesza pracę poprzez możliwość wcześniejszego wykrycia kolizji. Wykrycie kolizji pozwala z kolei na wprowadzenie zmian oraz przyspiesza pracę nad montażem. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie przeprowadzania kosztownych prób.

Wsparcie metrologiczne w przypadku awarii

Centrum Kompetencji Metrologicznych jest niezależnym dostawcą kompleksowych usług związanych z metrologią w przypadku awarii. Trzy oddziały naszej firmy (Swadzim/Wrocław/Jasionka) gwarantują szybki czas reakcji, a wykwalifikowany zespół gwarantuje doskonałe wsparcie metrologiczne. Dzięki skanowaniu 3D jesteśmy w stanie przeprowadzić pełną analizę GD&T.

Analiza SPC (Statistical Process Control)

Śledzenie procesu pozwala nam na uzyskanie wglądu w jego stabilność. Przygotowywanie odpowiednich raportów elementów zeskanowanych w serii pozwala na odpowiednie utworzenie analizy SPC. Zautomatyzowany system pomiarowy ułatwia przeprowadzanie powtarzalnych pomiarów na dużej ilości próbek.

Wirtualne złożenia

Dzięki skanowaniu 3D możemy uzyskać wirtualne złożenie gotowych elementów oraz matryc. Wirtualne złożenie pozwala z kolei na przedstawienie ewentualnych błędów podczas kucia, a tym samym na wykrycie kolizji elementów.

Raport pomiarowy dostosowany do klienta

Skanowanie 3D oraz uzyskane w trakcie kontroli wymiarowej dane, pozwalają na dowolne przygotowanie raportów gotowych produktów. Odpowiednie przygotowanie raportów pomiarowych wytwarzanych części pozwala na uniknięcie reklamacji oraz zwiększa zaufanie jako partnera biznesowego. Opracowujemy wyniki w postaci kolorystycznej mapy odchyłek, analizy wymiarowej zgodnie z rysunkiem 2D/3D, pomiaru charakterystyk GD&T, raportu pomiarowego 3D w formacie *.ginspect do samodzielnej analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect lub gotowego raportu w postaci PDF/CSV.