Urządzenia haptyczne

Modelowanie swobodne to modelowanie przy użyciu wirtualnego dotyku. Urządzenia haptyczne wyposażone w sprzężenie zwrotne, pozwalają nam poczuć modelowany detal w wirtualnym świecie. Dzięki oprogramowaniu Freeform i urządzeniom haptycznym możemy modelować gotowe do produkcji złożone obiekty, posiadające organiczne lub szczegółowe formy.

Wytwarzaj bezpośrednio z własnego projektu

Modele stworzone przy użyciu oprogramowania Freeform można bezpośrednio wytworzyć, bazując na technologiach przyrostowych (druk 3D), ubytkowych (CNC), procesach wtrysku tworzyw sztucznych lub odlewania. Geomagic Freeform Plus pozwala na zidentyfikowanie i wyeliminowanie potencjalnych problemów produkcyjnych na wczesnym etapie projektowania. Dzięki temu oprogramowaniu możemy stworzyć produkty o zróżnicowanych kształtach, unikając przy tym problemów natury produkcyjnej, a wraz z tym kosztownych niedopatrzeń. Freeform Plus przyspiesza czas projektowania, zwiększa jego jakość i precyzję oraz umożliwia wirtualne sprawdzenie poprawności detalu. Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie narzędzi, m.in. do tworzenia i analizowania gniazd formy i rdzeni, tworzenia modeli skorupowych, generowania linii podziału formy, analizy pochyleń i grubości ścianek detalu.

Projektuj rzeczy niemożliwe

Geomagic Freeform potrafi to, co wykracza poza możliwości tradycyjnego programu CAD. Możemy projektować jak nigdy wcześniej, łącząc piękne rzeźbiarskie formy z narzędziami umożliwiającymi ich fizyczne wytworzenie. Projektując we Freeform jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

Ciesz się łatwością przygotowania modelu do druku 3D

Dzięki narzędziom do sprawdzania poprawności geometrii detalu, jego przygotowania do druku, możemy na etapie projektowania wyeliminować wady, które miałyby wpływ na poprawne wytworzenie detalu. Również dzięki opatentowanej technologii woksela, Freeform pozwala usunąć wszelkie błędy i zniwelować koszty dodatkowej analizy i naprawy geometrii detalu.

Inne podejście

Geomagic Freeform jest unikalnym programem, który w jednym środowisku projektowym obsługuje woksele, poligony, powierzchnie stworzone metodą podziału – SubDivision, powierzchnie NURBS i elementy bryłowe. Dzięki temu możemy użyć odpowiedniej reprezentacji pliku do konkretnego zastosowania. Daje to więcej możliwości projektowych i umożliwia szybki oraz elastyczny przepływ informacji pomiędzy tymi procesami. Freeform pozwala na import i eksport plików w wielu neutralnych formatach danych, umożliwiając tym samym łatwą i szybką integrację projektu z innymi programami CAD.

Połączenie form organicznych z nieorganicznymi

Freeform wykorzystuje aktualnie najlepsze metody reprezentowania danych, które pomagają nam przekroczyć ograniczenia tradycyjnego programu CAD i przenosić nasze wizje do rzeczywistości. Wykorzystując woksele do prezentowania modelu jako wirtualnej gliny, możemy ją rzeźbić, deformować oraz dodawać więcej szczegółów. Podniesienie jakości i wykończenia projektu jest możliwe dzięki narzędziom do nadawania złożonych tekstur powierzchni. Używając powierzchni SubD możemy uzyskać gładkie, płynne powierzchnie z ostrymi krawędziami. Możemy także zaimportować model CAD, który następnie połączymy ze swobodnymi, organicznymi kształtami w jednym środowisku pracy.

Projektowanie na wyciągnięcie ręki – dosłownie

Do tworzenia w bardzo szybki sposób najbardziej ekspresyjnych geometrii, Freeform został połączony z urządzeniami haptycznymi z rodziny Touch. Geomagic Touch został wyposażony w sprzężenie zwrotne oraz 6 stopni swobody ruchu, dzięki czemu możemy fizycznie poczuć rzeźbienie w przestrzeni 3D. Ten intuicyjny sposób modelowania pozwala nam znacznie skrócić czas pracy.

Projektuj w jednym środowisku

Geomagic Freeform został stworzony, aby umożliwić wyprodukowanie własnego projektu. Program został wyposażony w narzędzia obsługujące import i eksport wielu formatów plików: neutralne modele (*.stl, *.obj, *.ply, *.vrml), krzywe w formacie *.igs oraz bryły w formatach *.x_t, *.igs oraz *.stp. Technologia wokseli lub innego sposobu prezentacji projektu daje nam możliwość tworzenia modeli swobodnych, które są określone przez dokładne wymiary. Możliwe są również dynamiczne zmiany na ekranie, które odczuwamy dzięki urządzeniom haptycznym. Dzięki temu możemy tworzyć kompletne projekty, integrując komponenty z różnych źródeł projektowych.