Odlewnictwo

Odlewnictwo, jako jedna z najstarszych metod wytwarzania, odgrywa współcześnie bardzo ważną rolę w przemyśle. W Polsce głównym odbiorcą odlewów jest przeważnie branża motoryzacyjna. Nierozłącznym elementem doskonalenia procesów wytwarzania odlewów jest zastosowanie nowych technologii, takich jak pomiary 3D oraz inżynieria odwrotna.

Tłocznictwo i kucie matrycowe

Elementy tłoczone z blach stalowych znajdują szerokie zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu, m.in. w: motoryzacji, lotnictwie oraz branży AGD. Przeprowadzając pomiar 3D wytłoczonego detalu możliwa jest weryfikacja uzyskanego profilu kształtu. Z kolei stosując inżynierię odwrotną można zamodelować narzędzie tłoczące na podstawie pomiaru 3D gotowego wyrobu.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych jest dziś strategicznym filarem sektora produkcyjnego na świecie, który ma bezpośredni wpływ na inne kluczowe obszary przemysłu. Wykorzystywany jest m.in.: w motoryzacji, energetyce, elektronice, medycynie oraz przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Coraz większe zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle niesie ze sobą konieczność spełniania wysokich wymagań jakościowych. Szybkie i precyzyjne pomiary 3D stają się niezbędnym ogniwem w procesie produkcji.

Spawalnictwo

Wysokie wymagania nowoczesnego wytwarzania wyrobów i konstrukcji spawanych wymuszają stosowanie precyzyjnych metod do weryfikacji uzyskanych wyrobów oraz narzędzi. W celu zweryfikowania poprawności ułożenia zacisków oraz podpór na uchwytach, przeprowadzamy pomiary 3D i wyznaczamy ich pozycje.

Narzędziownie i utrzymanie ruchu

Wytwarzanie narzędzi oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym jest niezbędne do zapewnienia ciągłości i niezawodności produkcji. Zastosowanie nowoczesnej technologii pomiarów 3D oraz inżynierii odwrotnej pozwala na weryfikacje aktualnego stanu technicznego narzędzi oraz ich ponowne zamodelowanie w celu odtworzenia bądź wprowadzenia modyfikacji narzędzia, a także adaptacji do potrzeb procesu technologicznego.

Przemysł energetyczny

W przemyśle energetycznym o uzyskaniu wysokiej sprawności termodynamicznej decyduje m.in. geometria łopatek turbiny. Szybki i dokładny pomiar 3D całej powierzchni łopatki pozwala na kompletną analizę wymiarową wyprodukowanego detalu, dzięki której jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary szczególnie narażone na zużycie eksploatacyjne. Kontrolowane obszary mogą mieć z kolei znaczący wpływ na sprawność termodynamiczną turbiny.