Analiza CT

Obecnie coraz częściej wykonuje się pomiary za pomocą tomografii komputerowej (CT). Metoda ta pozwala na całkowite zobrazowanie próbki bez jej niszczenia – zarówno jej konturów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Na podstawie uzyskanych danych z tomografii komputerowej można przeprowadzić kontrolę geometrii oraz analizę kształtu. W tym celu dla oceny danych CT firma GOM opracowała funkcję importu danych CT.

Import danych objętościowych

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie, dzięki któremu możemy przeprowadzać analizy bezpośrednio na danych z tomografów. Najnowsze oprogramowanie GOM Inspect Professional służy do bezpośredniej wizualizacji i analizy zeskanowanych modeli objętościowych. Nowa funkcja importu umożliwia bezpośrednie zaimportowanie do oprogramowania danych objętościowych generowanych przez tomografy komputerowe. W przeszłości proces ten wymagał etapu pośredniego, realizowanego za pomocą dodatkowego oprogramowania. Obecnie użytkownicy mają możliwość importowania i analizowania danych objętościowych w powszechnie używanych formatach (*.vgi, *.vgl, *.pcr, *.exv, *.rek) lub też bezpośrednio w postaci nieprzetworzonej. Ponadto oprogramowanie GOM Inspect umożliwia import różnych materiałów ze skanowanego przedmiotu w postaci oddzielnych siatek powierzchniowych.

Wizualizacja danych CT

Po zaimportowaniu danych objętościowych oprogramowanie umożliwia przeglądanie zeskanowanego elementu sekcja po sekcji w trzech płaszczyznach X, Y, Z. Oprogramowanie również automatycznie wykrywa elementy wykonane z różnych materiałów oraz wyświetla je jako osobne modele STL.

Raporty pomiarowe

Wykonujemy pełne raporty pomiarowe na podstawie dostarczonych danych CT. Oprogramowanie, na którym pracujemy, w pełni umożliwia import danych objętościowych.