Narzędziownie i utrzymanie ruchu

Wytwarzanie narzędzi oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym jest niezbędne do zapewnienia ciągłości i niezawodności produkcji. Zastosowanie nowoczesnej technologii pomiarów 3D oraz inżynierii odwrotnej pozwala na weryfikacje aktualnego stanu technicznego narzędzi oraz ich ponowne zamodelowanie w celu odtworzenia bądź wprowadzenia modyfikacji narzędzia, a także adaptacji do potrzeb procesu technologicznego.

Archiwizacja narzędzi

Zoptymalizowane i poprawnie działające narzędzia warto w odpowiednim momencie zmierzyć, a następnie stworzyć ich model 3D. Przeprowadzenie archiwizacji na podstawie skanowania 3D pozwala stworzyć kopię narzędzia, tak aby w przypadku awarii nie trzeba było od nowa przechodzić procesu wdrażania i optymalizacji nowego narzędzia.

Wyeliminowanie kosztownych przestojów produkcji

Stworzenie modeli 3D na podstawie poprawnie działających narzędzi redukuje koszty spowodowane awarią narzędzia. Wykonywane przez nas modele narzędzi na podstawie pomiaru 3D dają możliwość wytworzenia w krótkim czasie poprawnie działającej części zamiennej.

Formaty plików

Dostarczamy modele 3D w uniwersalnych formatach plików: *.stp, *.igs, *.x_t, *.sat/*.sab.

Narzędzia po optymalizacji

Na podstawie pomiarów 3D wykonujemy kopie zapasowe zoptymalizowanych narzędzi, tak aby narzędzie po optymalizacji mogło zostać sprowadzone z powrotem do parametrycznego modelu CAD.

Pomiar 3D formy wtryskowej – kontrola jakości wytworzonej
części oraz inżynieria odwrotna wyeksploatowanej matrycy

Kontrola stanu technicznego

Przeprowadzamy weryfikacje aktualnego stanu technicznego narzędzia pod kątem poprawności wytwarzanych elementów, planowania remontów narzędzi lub uniknięcia potencjalnych awarii.

Brak dokumentacji technicznej

W przypadku braku dokumentacji technicznej zapewniamy jej odtworzenie na podstawie wykonanych pomiarów 3D. Wykonujemy pomiar konkretnego narzędzia lub detalu i na podstawie uzyskanych danych jesteśmy w stanie odtworzyć model narzędzia lub detalu. Na podstawie modelu detalu możemy z kolei zamodelować odpowiednie narzędzie do jego wytworzenia.

Optymalizowanie narzędzi

Wykonujemy pomiary 3D istniejącego narzędzia, a następnie zajmujemy się wykonaniem jego modelu 3D. Celem jest przeprowadzenie szeregu symulacji wiernie odzwierciedlonego narzędzia, tak aby wprowadzić zmiany, poprawić jego pracę oraz podnieść jakość wytwarzanych detali.

Aktualizacja istniejących modeli CAD

Dzięki pomiarowi 3D narzędzia, możemy nanieść zmiany w istniejącym pliku CAD, które są spowodowane modyfikacjami wytworzonego już narzędzia. Dzięki temu, w przypadku kolejnych zmian lub awarii mamy zawsze aktualny model CAD gotowy do wytworzenia.