Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych jest dziś strategicznym filarem sektora produkcyjnego na świecie, który ma bezpośredni wpływ na inne kluczowe obszary przemysłu. Wykorzystywany jest m.in.: w motoryzacji, energetyce, elektronice, medycynie oraz przy produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Coraz większe zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle niesie ze sobą konieczność spełniania wysokich wymagań jakościowych. Szybkie i precyzyjne pomiary 3D stają się niezbędnym ogniwem w procesie produkcji.

Kompleksowe wsparcie przy wdrożeniach nowych części do produkcji – PPAP (Production Part Approval Process)

Wdrożenie nowych części do produkcji wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów. W tym celu wspieramy klientów wykonując pomiary na wyznaczonej ilości próbek, a następnie przygotowujemy niezbędną dokumentację pomiarową.

Raport pomiarowy dostosowany do klienta

Wykonujemy raporty pomiarowe w pełni dostosowane i zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

Forma raportów

  • Kolorystyczna mapa odchyłek
  • Pełna analiza wymiarowa zgodnie z rysunkiem 2D/3D
  • Pomiar charakterystyk GD&T
  • Raport pomiarowy 3D. Plik *.ginspect do samodzielnej analizy w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect
  • Raport wyjściowy PDF/CSV

Kontrola jakości gotowej części

Sporządzamy pełny raport pomiarowy dla gotowej części wg dokumentacji technicznej, w celu zatwierdzenia części do produkcji.

Wirtualne złożenia

Zajmujemy się wykonywaniem pomiarów form oraz gotowych części w postaci złożenia fizycznego lub wirtualnego – przeprowadzamy analizy złożeń, wykrywamy kolizje.

Pomiar 3D na zautomatyzowanym systemie ATOS ScanBox 5108
z zamocowaną głowicą ATOS Capsule.

Analiza narzędzi

Przeprowadzamy kontrolę nowego narzędzia (form wtryskowych, wkładek) wg modelu CAD. Zajmujemy się pomiarem narzędzi po optymalizacji procesu produkcji. W przypadku braku dokumentacji technicznej możemy zastosować inżynierię odwrotną w celu stworzenia modelu CAD na podstawie skanu zoptymalizowanego narzędzia.

Szybka ekspozycja różnic między częścią mierzoną, a modelem CAD.
Skala kolorów przedstawia odchyłkę od nominału.

Cyfrowa archiwizacja narzędzi

Dzięki skanowaniu 3D narzędzi oraz ich cyfrowej archiwizacji, a co za tym idzie możliwości szybkiego wytworzenia narzędzia w przypadku nagłej awarii, dajemy naszym klientom możliwość skrócenia czasu ewentualnego przestoju i znacznej redukcji kosztów awarii. Posiadając zdigitalizowane narzędzie możemy w łatwy i szybki sposób odtworzyć jego geometrię. Zoptymalizowane narzędzie w postaci 3D jest trwałym nośnikiem informacji.

Szybka ekspozycja różnic między detalem zmierzonym a modelem CAD

Przeprowadzamy szybkie analizy wyprodukowanej części w formie raportów, przedstawionych za pomocą kolorystycznej mapy odchyłek. Skala kolorów reprezentuje odchyłkę od nominału i przedstawia wielkości powstałych deformacji.

Analiza SPC – wyznaczenie współczynników Cp, CpK oraz Pp, PpK

Wspieramy przy statystycznej analizie procesu produkowanych części, wyznaczając przy tym odpowiednio współczynniki Cp, CpK oraz Pp, PpK. Zautomatyzowany skaner ułatwia nam przeprowadzanie powtarzalnych pomiarów na dużej ilości próbek.

Wsparcie metrologiczne w przypadku reklamacji

Przeprowadzamy pomiar reklamowanej części lub narzędzia w celu uzasadnienia reklamacji:

  • Kontrola wymiarowa reklamowanej części lub narzędzia
  • Porównanie reklamowanego detalu z zaakceptowanym wzorcem